מלא פרטיך בטופס מטה ונחזור אליך בקדם

חוברת מאמרים
בנושא שמיטת כספים ופרוזבול

מהו פרוזבול?

בסיום שנת השמיטה מצווה על כל אדם לעזוב ("לשמוט") את הכספים שאחרים חייבים לו ולא לתבוע אותם. מצווה זו נוהגת כיום, לרוב הדעות, מדרבנן. הלל הזקן, שראה שהעם נמנעים מלהלוות מחמת החשש משמיטת כספים, התקין "פרוזבול", שטר הגורם לכך שהחובות לא יישמטו. באמצעות שטר הפרוזבול, החובות נמסרים לבית דין והוא אשר גובה אותם. התורה אסרה על אנשים פרטיים לגבות חוב, ואילו על בית הדין לא מוטל איסור זה.

ההרשמה באתר צהר היא לצורך מינוי שליח. מי שנרשם באתר ממנה שליח שיכתוב בשמו את הפרוזבול בערב ראש השנה בפני עדים המוסרים את הפרוזבול לבית הדין.

* אין צורך לחתום על שטר הפרוזבול, די במינוי שליח.

דילוג לתוכן