מי חשב שגם את יום כיפור נעביר בסגר?

בשנה רגילה אנו שעות רבות בבית הכנסת. בעמידה לפני הקב"ה, ופעמים רבות זה גורם לנו להתמקד בעבירות של בין אדם למקום.

השנה כששעות רבות נהיה בבית, בחיק המשפחה, זה מזמין אותנו להתמקד בעבירות של בן אדם לחברו, להביא לשם תיקון, סליחה, חמלה ופיוס, שהרי "עבירות שבין אדם חברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו".

והמקום הנכון להתחיל בו הוא הבית הפנימי, הבית המשפחתי.

השתתפו במאות מנייני החצרות של צהר ביום הכיפורים 

פיתוח:

דילוג לתוכן